wz

Prohlídky V Klášterním kostele v Doksanech


 

V současné době zpřístupnění klášterního kostela nabylo stabilní podoby.Při snaze o velkou vstřícnost k návštěvníkům kostela a krypty současně chceme zachovat prvotní poslání každého kostela jako místa modlitby, které má pro nás o to větší důležitost, že tento kostel, jako klášterní, slouží také sestrám premonstrátkám.

V současné době je proto chrám zpřístupněn tímto způsobem:

1. Do 27. března 2016 je možné si prohlédnout kostel a kryptu po nedělní bohoslužbě, která začíná v 11 hodin a končí cca ve 12 hodin. Od 28. března 2016 jsou prohlídky v sobotu od 10.30 do 12.00 a odpoledne 13 - 16 hod. V neděle po mši svaté, která začíná v 11.00 tedy od cca 12.00 do 12.30 hodin a odpoledne 13.00 - 16.00 hodin. V červenci a srpnu 2016 jsou prohlídky bez předchozího ohlášení v úterý, středu a ve čtvrtek 9.45 - 12.00 a odpoledne 13.00 - 16.00 hodin. V sobotu od 10.30 do 12.00 a odpoledne 13 - 16 hod. V neděle po mši svaté, která začíná v 11.00 tedy od cca 12.00 do 12.30 hodin a odpoledne 13.00 - 16.00 hodin. V září a říjnu 2016 budou prohlídky opět jen v sobotu a neděli ve stejných časech jako před letními prázdninami. V době konání exercicií v klášteře sester od 18. dubna do 25. dubna 2016 nebudou možné prohlídky kostela.

2. K prohlídce v jiném termínu je třeba předchozí rezervace. Lze ji provést v dostatečném předstihu, buď písemně na adresu farnosti, nebo nebo na telefonním, či e-mailovém kontaktu administrátora farnosti. Je možné volat i přímo na mobil průvodce 736466799. (Klikněte prosím zde)

3. Termín těchto prohlídek je vázán na časové možnosti administrátora farnosti a jeho spolupracovníků.

 


Zpět na hlavní Menu