wz

SV. NORBERT


Norbert se narodil kolem roku 1082 v Xanten (Německo) v rodině pánů z Gennepu. Dostalo se mu dobrého vzdělaní životopisy uvádějí,  že měl navíc i vybrané vystupovaní. Jako druhy syn svých rodičů byl určen pro duchovní a diplomatickou službu při císařském dvoře, kde žil více světsky než duchovně. Avšak jen do té doby, než zasáhla Boží milost a radikálně změnila směr jeho života.

Jak uvádějí nejstarší životopisy z 12. století, byl Norbert jednoho dne při vyjížďce na koni překvapen bouří a sražen bleskem na zem. Přitom zaslechl výzvu, aby nastoupil cestu obraceni a radikálního následování Krista.

V té době požádal i o jáhenské a kněžské svěcení. Důkladně se na ně připravil a obojí přijal v prosinci 1115 od kolínského arcibiskupa. Z člověka zvyklého na příjemný život se stal kajícník a putující kazatel. Roku 1118 rozdal všechen svůj majetek chudým a od papeže Gelasia II. získal oficiální souhlas ke své misi: být poslem víry.

Postupně se k němu přidali další následovnici se kterými, na žádost laonského biskupa Bartoloměje, založil první klášter v Premontré (Severní Francie). Toto místo se stalo kolébkou premonstrátského řádu, který se odtud  téměř okamžitě začal šířit do celé Evropy.

Roku 1126 se stal magdeburským arcibiskupem a významným hodnostářem ve správě Římské říše. Přes četné překážky i opakované snahy připravit ho o život, neochaboval v apoštolské horlivosti a 6. června 1134, vysílen prací pro Boží království, v Magdeburku zemřel.

Ostatky svatého Norberta byly po složitých jednáních s protestanty, kteří získali kteří po reformaci ovládli i Magdeburg, převezeny roku 1627 do Doksan a následně do strahovského kláštera v Praze na Strahově.

Tehdy byl svatý Norbert zařazen mezi patrony naší země.

Svatý Norbert je nejčastěji zobrazován jako biskup s monstrancí. Tohoto atributu se mu dostalo pro jeho velikou úctu ke Kristu přítomnému v Eucharistii,  jak dosvědčují eucharistické zázraky v Norbertově přítomnosti i jeho na sazení při potírání bludů v této oblasti. Ať je nám přímluvcem, aby i naše víra v Eucharistii a snaha o hluboké slavení Kristovy oběti rostla.

Protože sám zakusil bídu povrchního života a později sílu Boží milosti, je velkým pomocníkem těch, kteří potřebují obrácení a změnu života.

Pro své úsilí při obnově života kněží jistě vyprošuje u Božího trůnu současným služebníkům Církve nasazeni pro věc Boží.

V poslední době se svatý Norbert  znovu projevuje i jako přímluvce bezdětných manželů a nastávajících matek.

„U oltáře se ukazuje naše víra a naše láska k Bohu, při zpytování svědomí projevujeme péči sami k sobě a naši lásku k bližnímu necháváme zářit při přijímání hostů a chudých.“

(Z odkazu sv. Norberta)

 


Zpět na hlavní Menu