wz

Kostely v Doksanech a okolí


1. Klášterní kostel narození panny marie v Doksanech(Klikněte zde)

2.  Hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla v Doksanech(Klikněte zde)

3. kostel sv. Godharda V brozanech nad ohří (Klikněte zde)

4. kostel sv. jiljí v dolánkách nad ohří (Klikněte zde)

5. kostel sv. kateřiny v libotenicích (Klikněte zde)

6. kaple všech svatých v rohatcích (Klikněte zde)


 

Klášterní kostel Narození Panny Marie v Doksanech

Historie klášterního kostela v Doksanech začíná s přípravou založení kanonie sester premonstrátek. Základní kámen klášterního kostela byl zřejmě položen v roce 1144 a zhruba o rok později na toto místo, do provizoria, přišly první sestry z kláštera v porýnském Dünwaldu. Uvádí se, že nedokončenou stavbu konsekroval 19. září 1145 olomoucký biskup Jindřich Zdík. (Je věcí spekulace, zdali roku 1145 Jindřich Zdík posvětil dřevěný provizorní kostel, nebo již z velké části hotovou kamennou stavbu.)

 Jednalo se o typickou románskou trojlodní baziliku. Již kolem roku 1200 však musel být kostel opravován a své prožil i za husitských válek.

Po několikeré opravě se chrám dočkal začátkem 18. století barokní přestavby. Na jeho výzdobě se podíleli význační čeští i světoví stavitelé a umělci. Pozoruhodné je, že původní románské zdivo bylo pod bohatou barokní štukovou výzdobou zachováno do výše kleneb. Taktéž na dispozici kostela je ještě dodnes patrné, že nikdy nepřestal být v jádru trojlodní bazilikou, byť interiér i exteriér byl proměněn tak, že se kostel stal význačnou stavební památkou vrcholného baroka.

Roku 1998 se k tomuto chrámu opět navrátily sestry premonstrátky. Kostel tak začal sloužit svému původnímu poslání, když se stal znovu centrem kláštera a začala se v něm odehrávat nemalá část života kontemplativních sester. Proto předem děkujeme za pochopení omezeného přístupu návštěvníků.

 

Hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla v Doksanech

Kostel sv. Petra a Pavla je starší než nedaleko stojící klášterní kostel. Několikrát během historie byl však přestavěn. Naposledy se tak stalo v baroku. Během posledních let jej několikrát navštívili zloději, kteří odcizili většinu mobiliáře. V současné době se kostel opravuje a připravuje na zřízení lapidária.

 

Kostel sv. Godharda v Brozanech nad OHří

Původní kostel byl vystavěn ještě v době románské, uvádí se 2. čtvrtina 13. století, někteří uvádějí jako správnější spíše konec 12. století. Z té doby nám však zůstala pouze západní věž, která je v jádru z románských kvádříků a zdivo západní části lodi spolu s částí zdiva lodi severní stěny asi do výše kůru. Šlo patně o vlastnický tribunový kostel s jednoduchou obdélnou lodí, východní apsidou a malou věžičkou navázanou na západní průčelí.

Kostel však nebyl zřejmě dostavěn celý, a proto byl napřed goticky dostavěn a později byl i zbytek již stojícího kostela postupně goticky přestavován. Z doby gotické dostavby se nám zachovala křestní kaple při severním boku hlavní lodě, která je datována do 1. pol. 13. století. Hlavní loď pak získala gotickou podobu v období tzv. první přestavby datované do 2. pol. 14. století. V tomto období byla značně zvětšena loď a k ní na východní straně přistavěn nový gotický presbytář.

Kostel však byl ještě jednou významně přestavěn a to v době renesanční. V té době byla znovu sklenuta hlavní loď, dodělány oba štíty lodě, nový kůr a třípatrová západní věž. Poslední přestavba zasáhla kostel v době baroka, kdy byl významně upraven kůr, zhotovena nová zvonová stolice v renesanční věži a z každé strany vítězného oblouku postaven barokní oltář.

 

Kostel sv. JilJí v Dolánkách nad Ohří

Kostel sv. Jiljí sahá svým stářím do stavebního období gotiky. V období baroka jej přestavěl italský architekt Antonio della Porta. Hlodáním zubu času se však stal stav kostela havarijní a na jeho rekonstrukci v současné době nezbývají finanční prostředky.

 

Kostel sv. Kateřiny v Libotenicích

Kostel sv. Kateřiny v Libotenicích je jednolodní stavbou italského architekta Octaviana Broggia. Z vybavení interiéru však v něm nezbylo nic. Stavebně byl kostel zajištěn a celkově opraven v minulých letech. V současné době zde provozuje koncerty a jiné kulturní akce obec Libotenice. Každoroční pouť sv. Kateřiny Alexandrijské se koná kolem jejího svátku koncem listopadu.

 

KAPLE VŠECH SVATých v Rohatcích

Kaple Všech svatých pochází stejně jako kostel v Libotenicích od architekta Octaviana Broggia. Jde o kruhovitou stavbu s kupolí. Zub času ji poničil natolik, že byla do nedávna v havarijním stavu. Asi v roce 2012 začala generální oprava této jedinečné stavby díky zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví. Oprava bude probíhat v ročních etapách asi do roku 2019. Na její rekonstrukci se v současné době podílejí Ministerstvo kultury, biskupství litoměřické, farnost Libotenice (vlastník) a obec Hrobce. Všem sponzorům a dárcům děkujeme.

 

 

 


Zpět na hlavní Menu