wz

Charitativní projekty VE FARNOSTI DOKSANY


1. Adopce na dálku (Klikněte zde)

2. Sbírka známek pro misie (Klikněte zde)


ADOPCE NA DÁLKU 

Kristus vzal dítě, postavil ho před apoštoly a řekl: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho který, mne poslal”

Mk 9, 36 - 37

26. 10. 2007 se i naše farnost připojila k mnoha lidem, kteří se zcela konkrétním způsobem rozhodli realizovat tato Kristova slova. Přijali jsme totiž do farnosti, byť na dálku, dvě děti, které žijí v chudobě a nutně potřebují vzdělání. Adoptivními farníky se tak stali Gagan B. z Indie a Jonathan z Konga.

S velikou radostí vám je v následující minireportáži představíme.


GAGAN B.

Gagan se narodil 31. července 1996 a je katolickým křesťanem. Z rodičů má pouze matku Terezu. Otec Buddishali mu před třemi lety zemřel. Bydlí v Indii v Saravathi Nagar, kde žijí spolu s matkou, starší setrou a nemocnou babičkou. Jediným příjmem celé rodiny je pouze babiččin  důchod, protože matka se o babičku musí téměř nepřetržitě starat.

Ale zpátky ke Gaganovi. Jeho snem je stát se inženýrem, což se mu snad s Boží pomocí  podaří. Zatím je to však takový bystrý a upovídaný chlapec.

Navštěvuje Infant Jesus School (Školu dítěte Ježíše) v Simoga. Nejen, že se učí velice dobře, ale rovněž ve sportu získal již nějaké ceny. Ve škole ho nejvíce baví matematika, což je pro budoucího inženýra skvělé, ale rád se učí také místní jazyk s názvem Kannada.

Pravidelně navštěvuje i bohoslužby v tamějším kostele.

Ve volných chvílích, kterých je málo, protože doma musí nosit vodu pro domácnost a někdy obstarat i nějaký ten nákup, se rád věnuje tanci a kreslení.

Prozradil nám dokonce své oblíbené jídlo: Palačinky z rýžové mouky.

 

 

 

 


JONATHAN KONDE

Jonathan se narodil 13. 1. 2000. I on je katolíkem. S otcem Jaquemainem, matkou Paulinou, pětiletou Dorcas, čtyřletým Jéreminem a jedenáctiměsíčním Cicéronem žije v Kongu v Kinshase. Otec pracuje v továrně na výrobu toaletního papíru, kam sice odchází každý den, ale výplata je nepravidelná a některé měsíce nedostane výplatu třeba vůbec. Matka má nemocnou páteř a nemůže pracovat, proto koná dobrovolnou službu v centru pro děti ulice.

Jonathan by se chtěl stát lékařem a přejeme mu, aby se jím jednou skutečně stal. Zatím však je ještě příliš malý na tak náročné studium.

Pravidelně navštěvuje Saint Boniface School (Školu sv. Bonifáce), kde má mnoho přátel, prý snad možná proto, že radostnost a úsměv, který mu téměř nemizí z tváře, mnohé přitahují. Nejraději má matematiku. I on má sportovní vlohy - baví ho fotbal.

Doma pravidelně myje nádobí a nosí vodu ze studny.

Kostel pak navštěvují společně, celá rodina dohromady.

 


 

Komu z vás, kdo čtete tyto řádky není lhostejný osud těch nejchudších, v pravdě "Kristových maličkých", můžete buď přispět na vzdělání pro tyto děti při návštěvě našeho kostela, nebo dar zaslat na adresu farnosti (klikněte zde), popř. se inspirovat a obrátit se na Arcidiecézní charitu v Praze (odkaz na web hledejte zde), kde vám pomohou vybrat dítě pro adopci na dálku.

 


SBÍRKA ZNÁMEK PRO MISIE 

Pomoc misiím se nemusí uskutečňovat jenom formou finančních příspěvků, ale také sbíráním známek. O tom, jak se sebrané známy mění na hmotnou pomoc, je mnoho různých zpráv. Nejrozšířenější je asi pověst o misionářích, kteří je rozdávají hladovým dětem a děti si je potom samy vyměňují za jídlo. Skutečnost je ale docela jiná.

Známky se třídí podle několika kritérií a požadavků filatelistických společností. Následně tyto společnosti známky vykoupí. Není pravda, jak se někdy v tisku uvádí, že za sto známek je láhev Sunaru. Těch známek na láhev Sunaru musí být mnohem, mnohem víc. Známky se před prodejem neodlepují, pouze třídí. Prodejem známek se získají peníze, které už je možno využít pro misie dle aktuální potřeby.

Farnost proto stále přijímá a odesílá běžné známky české i cizí, vystřižené asi půl centimetru kolem okraje, tj. asi takto:

 

 

Kdyby někdo daroval třeba celou sbírku vzácných známek, bylo by za ní jistě hodně Sunaru. Ale Pán Bůh zaplať i za ty docela obyčejné.

Pozn: Projekt realizuje Římskokatolická farnost Doksany ve spolupráci s Oblastní charitou Pardubice, V Ráji 732, 530 02 Pardubice.


 

Zpět na hlavní Menu