wz

Aktuality


Změny v pravidelných bohoslužbách

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Bohoslužba ke cti sv. Anežky České 7. května 2016 od 10:30 hodin

                               Účast přislíbil Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký

Slavnostní homilii pronese pan profesor Petr Piťha, probošt kapituly Všech svatých v Praze

                            

                               Po mši svaté "Svatoanežské zastavení" - modlitba u reliéfu sv. Anežky České

 Hudbou a zpěvem doprovází Bohušovická chrámová schola                         

                               Všichni jsou zváni na faru na malé občestvení

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                                                                        

                                                                                                            

                                                                                                                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Mše svatá v Libotenicích : do odvolání se nekoná (do příchodu scházejícího kněze)

                                                                  

                                Terezín - nyní pravidelně v neděli mše sv. od 9 hodin

                                

                                                                  

                                                

                                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

                                 ROK SVATÉ ANEŽKY      ROK SVATÉ ANEŽKY      ROK SVATÉ ANEŽKY

                                           HLAVNÍ POUŤ V DOKSANECH

                                                                    10. a 11. června 2011     

                                                Motto: "Hledejme kořeny a budoucnost naší země."

                                 KLÁŠTER A KOSTEL V DOKSANECH

                                 Pátek 10. 6.

                                 16.30 - Zpívané nešpory se sestrami premonstrátkami

                                 17.00 - Mše svatá (Strahovský opat M. Pojezdný, velmistr Křižovníků Jiří Kopejsko)

                                 18.00 - Eucharistická adorace

                                 19.00 - Koncert nejen pro mladé (krypta)

                                 21.00 - Noční bdění - vigilie

                                

                                

                                 Sobota 11. 6.

                                 8.00 - Ranní chvály se sestrami premonstrátkami

                                 8.30 - Modlitba růžemce s písněmi

                                 9.15 - Svatoanežské zastavení (P. Jaroslav Ptáček O. Cr.)

                                 10.30 - Koncelebrovaná mše svatá s Mons. Baxantem a dalšími biskupy a kněžími

                                 12.00 - přestávka na oběd

                                 13.30 - PROGRAM PRO DĚTI: O poklad Anežky České - pásmo soutěží a her (trvá až do skončení koncertu)

                                 13.30 - Přednáška: "Svatá Anežka Přemyslovna, naše svoboda a budoucnost" (prof. Petr Piťha) *

                                 14.30 - Koncert: Pocta Anežce České (varhay - Vladimír Roubal, trubka Jan Verner) *

                                 16.00 - Slavnostní nešpory

                                 program končí cca 16.30

                                 * současně probíhá program pro děti

                                 Všichni jste zváni k účasti třeba jen na části programu.

                                 SVATÁ ANEŽKO, ORODUJ ZA NÁS!                                                 

                                 ROK SVATÉ ANEŽKY      ROK SVATÉ ANEŽKY      ROK SVATÉ ANEŽKY

                                                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                   

Dále budou bohoslužby dle harmonogramu na stránce Bohoslužby.


 

První pátek v měsíci květnu 2016

Mši svatou s promluvou  slaví P. Petr Havlík,     farní vikář ve Vlašimi, novokněz.

První pátek v měsíci červnu 2016

Mši svatou s promluvou slaví  

...      

 


Zpět na hlavní Menu

font face= color=nbsp;p align=∓/spanspan style=