wz

PRAVIDELNÉ AKCE VE FARNOSTI DOKSANY


1. PRVní pátek (Klikněte zde)

2. Biblická hodina (zatím se nekoná) (Klikněte zde)


 

PRVNÍ PÁTEK 

 

Každý první pátek se v klášterním kostele koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání. Začátek je v 19:30 posvátným růžencem. Ve 20:00 začíná mše svatá, na kterou zveme dle možností hosty. (V září již tradičně litoměřického biskupa). Bezprostředně na mši navazuje adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Po litaniích k Nejsvětějšímu  Srdci Ježíšovu se koná světelný eucharistický průvod na nádvoří před kostelem, a bezprostředně po návratu do kostela následuje svátostné požehnání. 

 

Po ukončení programu v kostele cca 21:30 hod. je pro všechny připraveno malé občerstvení na faře.

 

Autobusové spojení z Litoměřic do Doksan a zpět:

               

                Litoměřice   →    Doksany

                    19:05                  19:24

                    19:34                  19:57

 

                Doksany       →   Litoměřice

                    21:50                   22:09

                   

 


 

BIBLICKÁ HODINA zatím se nekoná  

 

::

 

::

 


Zpět na hlavní Menu